En bønn

Be for 2 personer som trenger Guds ledelse framover. Be om åpne dører for dem .