En bønn

Be at det skal bli økonomisk løsning på alt som skal gjøres med et hus, på bil og andre ting, og at jeg kan få sjanse til å betale ned gjeld. Herren kan velsigne der det ser vanskelig ut