En bønn

Her er så sterke krefter mot meg at det er vanskelig å gjøre de enkleste ting. Be demoniske krefter om å vike fra meg i Jesu navn. Be om kraft og styrke. Be om at der banes vei slik at jeg får ferdig Skattemeldingen innen fristen 31. mai. Jeg ber og ber og bryter og bryter selv men det er nå ikke tilstrekkelig. Jeg har tidligere fått god hjelp av forbønn på denne siden. Er veldig takknemlig. Gud velsigne deg.