En bønn

Be for en ung mann som strever med et vanskelig valg. Be om at Guds vilje må bli klart for han, og at han får styrke til å etterleve det.