En bønn

En liten oppmuntring til dere alle:
Hold ut, ikke gi opp å be! Stå fast på Guds løfter. Ingenting er umulig for Gud.

Vi fikk et fantastisk bønnesvar i dag. Takk til alle som har stått sammen og bedt for en mann med kreft. I dag fant ikke legene kreften i magen. Halleluja!

“Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem”.

Mitt nye bønneemne er at alle dere som trenger helbredelse skal få det i Jesu navn.