240722005

Be for mann som trenger en radikal forandring i livet ,
Be om visdom for kona hans.
Be om at han får ett nytt møte med Jesus