En bønn

Be om livsglede og gode venner i byen hvor jeg bor. Takk!