En bønn

Kjære brødre og søstre, hjelp meg å be for mine venner som har ment at jeg og mine har skylden for våre plager, lidelser og mye motgang. Takk Gud for oss at vi har fått det mye mye bedre nå. Ber om Guds kjærlighet og nåde. Amen, I Jesu navn.