En bønn

Be for ektepar som har hatt mye helseplager siste årene med mange akutte innleggelser. Han har hatt kreft. De er ikke bra i dag og hun er engstelig. Kolossalt mange mennesker er blitt helbredet takket være hennes bønner. Håper de selv også blir helbredet. Takk for bønn!