En bønn

Be om et økonomisk mirakel, har bedt om forbønn for min økonomi før, blitt bedre, men den store gjelden tynger