En bønn

Ønsker forbønn for en konflikt på jobben. Sjefen ønsker at jeg skal gjøre mer enn jeg klarer. Jeg rekker ikke over alle oppgavene og jeg er ganske ny i jobben. I tillegg så har jeg blitt deltidssykemeldt pga noe somatisk. Ber i Jesus navn om at jeg må klare alle oppgavene og at jeg må få tid til å ta ut sykemelding. Ber også om at jeg får sove om natten. Amen!