En bønn

Kan dere være med å be om at jeg må slippe uro/angst?