En bønn

Kan dere be at Jesus løser meg fra en form for tvangshandling som tapper for mye tid og krefter? Fører også til fysiske plager.