En bønn

Kan dere be at noe jeg bekymrer meg for går bra