En bønn

Be at noe som ikke er så bra skal la seg ordne og at det blir økonomi til det