En bønn

Be for en mann som sliter med kroniske hodepine etter hjerne blødning.
Han ber om hjelp og vil ha livskvaliteten tilbake .