En bønn

Hei.Be gjerne for denne helgen.Vi står i en utfordrende familiesituasjon og jeg ønsker ikke at det skal ødelegge denne helgen.Be om gjennombrudd for oss i vår situasjon.Det er krevende.Vi har ventet lenge.Det har heller vokst med utfordringer. Vi trenger en vei ut.Gud velsigne dere som ber.