En bønn

Be for gudstjenesten hos oss søndag og for alle andre samlinger i den treenige Guds navn. Herren vil være oss nær.