En bønn

Himmelske Far, Du ser alle behov og alle fortvilte rop til Deg på dette bønnestedet. Herre, må Du besvare bønner. Kom med trøst og balsam til hvert hjerte og sjel, og reis Du opp forbedere som kan stå i gapet for sine nådesøsken. I Jesu navn vi ber. Amen!