En bønn

Er ofte uvel og slapp, med hodepine og trykk. Be om gode dager med kraft, stor fred, restaurerende søvn.