En bønn

Be om framtidshåp, gode venner å stå sammen med, søvnens nådegave.