En bønn

Ber om gjennombrudd, møte med Gud, styrke, tro, og mening i livet.
Gått igjennom mye sykdom i 20 år, og det er progressivt.
Sliter med å finne fotfeste grunnet en kropp som er i konstant fysisk krig, derav uro, forvirrede følelser, avmakt og mange fysiske plager. Familien min er også rammet, trenger helbredelse flere av oss. Ber også for alle syke rundt i Norges land.