En bønn

Ber for venninne med store psykiske vansker, om ro, frelse, helbredelse, & at livet løser seg med tanke på boligutsikter og jobb. Velsignelse over henne.
Takk,- Jesus💙🙏🏻

Ber og for TN, som er hardt fysisk rammet av uhelbredelig sykdom. Lever helt isolert og sliter tungt.
Ber for familie, mange sykdomstilfeller og forestående operasjoner mot kreft.
Ber for nevø, søster og meg selv som sliter med ME.