En bønn

Be for en psykisk syk ungdom. Be om at hun snarlig tar i mot hjelp og søker Jesus. Be om at familien ikke blir ødelagt av alt sykdommen påfører dem.
Gud er mektig og ser disse menneskene!