En bønn

Be for vårt ekteskap som er helt på bristepunktet. Må Gud bevare oss og gripe inn for å berge det. Velsigne dere som ber.