En bønn

Ønsker å vokse i nåden og i kjennskapet til Jesus. Gud velsigne dere som ber.