En bønn

Takk for forbønn. Gud er god og jeg har tro på at det hjelper. Be for reise i morgen og at jeg ikke får angst. Be for familien hjemme om frelse, nåde og gjenopprettelse, vi er i en vanskelig situasjon.