En bønn

Be for hele verden att korona 19 forsvinner i Jesu navn