En bønn

Litt akutt. Be gjerne for søster på 23 som lider psykisk og ikke orker å leve lenger. Om at hun får oppleve Jesu kjærlighet og bli frelst og om legedom og utfrielse psykisk og mulig også fra demoniske makter. Be gjerne om at hun står opp fra senga i dag og dagene framover. Og om støtte og hjelp i form av mennesker som kan håndtere dette?

All kjærlighet i Kristus.

Takk!