En bønn

Opplevd noe sårende m.h.t.stedet der jeg bor. Herren ser alt og kan rette ting opp igjen. Be også for en nabofamilie og deres liv