En bønn

Be for syk dame, og om visdom, kjærlighet og innsikt til å handle etter Guds vilje. Gaver og talenter! Amen