En bønn

Til dere som ber: Bekymret foran en CT- undersøkelse av lungene. Be at det ikke skal være kreft