En bønn

Forerdelig sliten av å bekymre meg for flere i nær slekt som er syke. Nå skal en på sykehus og ta prøver, en skal på CT. Kjenner på utilstrekkelighet og skyld, skulle sikkert ytt mere. Be at det ikke skal være noe alvorlig med disse to, takk for forbønn andre, gått bra, bønnhørelse.