En bønn

Var ubetenkt av meg å si fra meg noe arbeid, be at det ennå skal kunne ordnes