En bønn

Ber om fred, trygghetsfølelse og anerkjennelse for hvem jeg er.
Ber om å fjerne angst for å dø. Og angst for at jeg ikke kommer til himmelen.

Amen