En bønn

Kan dere be om frihet og frelse for en kamerat? At Gud vil vise ham realitene i åndeverdenen og beskytte ham fra alt av bedrag. Takk!