En bønn

Be for relasjoner, hvordan jeg skal handtere det, besøk o.a. i dagene fremover, Herren kjenner alle ting