En bønn

Be for en familie be for det ene barnet om at alt skal gå bra
Gud vet