En bønn

Be for bedrift at det skal gå vel alt, en annen det samme og at den ikke blir knust av konkurranse