En bønn

Vil dere be for oss? At herren går foran og velsigner tiden foran oss. Be også for en liten gutt som har kløe og ubehag, tørr hud. ❤️ i Jesu navn Amen