En bønn

Be for et barn som har kreft.La dette barnet bli helbredet i Jesu navn.Be også for at jeg får koronavaksinen slik at jeg kan få hjulpet de som trenger meg! Amen