En bønn

Be for at jeg mestrer å gi min familie og venner kjærlighet og omsorg, og være til glede og hjelp for andre mennesker. Amen