En bønn

Kan dere be for en presset situasjon på jobb og at beslutninger som må tas blir rett og at jeg ikke blir utnyttet til å ta feil valg. Gud vet. I Jesus navn,takk.