En bønn

Ønsker forbønn for velsignelser og forvandling i familie relasjoner.