En bønn

Føler at jeg ikke strekker til i en relasjon. Be at Herren skal lede videre