En bønn

Ta med i bønn to familier i alle ting og noen andre jeg også ber for. Be også for to bedrifter, den ene sliter nå.