En bønn

Be at jeg skal vente på Herren i en sak og ikke haste frem mot det urett og ødeleggelse