En bønn

Be for E at alt er bra og gode prøveresultat