En bønn

Kan dere be om at jeg fåår den styrken jeg trenger i en vond situasjon jeg står i, at ting må ordne seg. Gud velsigne dere tilbake.