En bønn

Ber om Guds ledelse til å finne en ny plass å bo på og nye jobber- mistrives her